Mandela Center Danmark
Jeg er medstifter og forhenværende formand i Mandela Center Danmark, som arbejder for fred og forsoning efter den sydafrikanske model. Vi valgte i 2011 at nedlægge centeret på grund af manglende bevillinger, men idéen lever fortsat.

Centrets idé:
Centret skal aktivt bidrage til forståelsen af, at konflikter skal løses gennem forsoning frem for krigstrusler og krig. Mandela Centret formidler troen på, at det enkelte menneske kan være med til at forandre verden ved at vække til eftertanke og skabe debat.